મોગલ માં ના ફોટા ડાઉનલોડ | 🙏🙏 જય મોગલ માં 👏👏

 તમારા માટે મોગલ માં ના ફોટા લાવીયા છીએ જે સૌથી સારા હશે જે તમને ગમશે તો ચાલો જોય લઈએ 

મોગલ માં ના ફોટા
લાખ.. રૂપિયા..ની ..ઘડિયાળ ..ભલે.. ને
આપણા ..હાથમાં..હોય ,પણ .. સમય..અને.. ચોધડીયુ .. તો..માरी
 માં મોગલ ના..જ઼ ..હાથમાં છે.. ?

મોગલ માં ના ફોટા ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવા 

તમે મોગલ માં ના ફોટા દરેક ફોટા ની નીચે આપેલા બટન ને દબાવાથી કરી શકો છો 
જયારે કારણ વગર આનંદની અનુભૂતિ થાય….
ત્યારે સમજવા નુ કે જગત મા કોઈ નુ કોઇ તમારા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. . .
🙇જય મોગલ મા ♥️ જય સોનલ મા 🙇
મોગલ માં ના ફોટા ડાઉનલોડ

આજે મેળવો મોગલ માં ના ફોટા દરેક પ્રકારના નવા ફોટા અને ડાઉનલોડ પણ કરો સ્ટેટ્સ વિડિઓ પણ મેળવો
 ‘એટલો__ભરોસો__તો__મને__મારા_♡હદય__ના_♡ઘબકારા__ઉપર__પણ__નથી…
”જેટલો_હું_મારી માં મોગલ ઉપર__રાખુ__છું.
મોગલ મા ધિગોધણી મોગલ મા ને બાપ
સાજા તાજા સવ સુખીયા મા મોગલ નો પ્રતાપ 
ઓરેઓ મોગલ મા તુ વારે વેલી આવજે 
મછરાળી છુરૂ જોવે તારી વાટ 
પાયે પળી ને તારા ચરણે આવે 
પ્રેમે લાગે પાય રે વરદાળી વરદેસે એવી અમને આઈ 
મારી માવળીને ખંમાઘણી મોગલ માવળીને ખંમાઘણી 
અરે ખંમાઘણી તુને ખંમાઘણી મારી માવળીને જાજી ખંમા..
🙏🙏 જય મોગલ માં 👏👏
સેર કરો મોગલ માં ના ફોટા તમારા દોસ્તો સાથે 

Leave a Comment