લાગણી સુવિચાર | જીંદગી, પ્રેમ, દુઃખના, ખુશીના🥰🥰

લાગણી સુવિચાર  તમે પેલા કયારે નાય જોયા હોય તો ચાલો તમને બતાવું 

આપણે પ્રેમ કરવો જોઈએ, પ્રેમમાં પડવું નહીં.

કારણ કે જે પડે છે તે બધું તૂટી જાય છે.

લાગણી સુવિચાર
લાગણી સુવિચાર

જીંદગી, પ્રેમ, દુઃખના, ખુશીના 

એક દિવસ, તમને ખ્યાલ આવે છે કે એવા કેટલાક લોકો છે જે તમે ફરી ક્યારેય જોશો નહીં.

ઓછામાં ઓછું તે જ રીતે નહીં.

એક દિવસ તમારું આખું જીવન તમારી આંખો સામે ચમકશે.

ખાતરી કરો કે તે જોવા યોગ્ય છે.

કોઈએ મને પૂછ્યું,

“તમને કોણે દુઃખ પહોંચાડ્યું”?

મે જવાબ આપ્યો,

“મારી પોતાની અપેક્ષાઓ.”

લાગણી સુવિચાર ગુજરાતી

ભૂતકાળ એ મને એક મહત્વની વાત શીખવી છે…

ક્યારેય કોઈની પાસેથી કોઈ અપેક્ષા ન રાખો…

હું સમજી શકતો નથી કે કેટલાક લોકો પોતાને કેવી રીતે ઠીક કરી શકે છે તે જાણીને કે તેઓએ ભાવનાત્મક રીતે કોઈને જે તેમને પ્રેમ કરે છે તેનો નાશ કરે છે.

લાગણીઓ આવે છે અને જાય છે અને તેને નિયંત્રિત કરી શકાતી નથી તેથી તેમના વિશે ચિંતા કરવાનું કોઈ કારણ નથી. કે અંતે, લોકોને તેમની ક્રિયાઓ દ્વારા નક્કી કરવું જોઈએ કારણ કે અંતે તે ક્રિયાઓ હતી જેણે દરેકને વ્યાખ્યાયિત કર્યું હતું

સુવિચાર ગુજરાતી

‘વિકલાંગતા’ શબ્દની સમસ્યાનો એક ભાગ એ છે કે તે તરત જ જોવા અથવા સાંભળવામાં અથવા ચાલવામાં અથવા અન્ય વસ્તુઓ કરવામાં અસમર્થતા સૂચવે છે જેને આપણામાંના ઘણા માને છે. પરંતુ જે લોકો અનુભવી શકતા નથી તેમનું શું? અથવા તેમની લાગણીઓ વિશે વાત કરો? અથવા તેમની લાગણીઓને રચનાત્મક રીતે સંચાલિત કરો? એવા લોકો વિશે શું કે જેઓ ગાઢ અને મજબૂત સંબંધો બનાવી શકતા નથી? અને જે લોકો તેમના જીવનમાં પરિપૂર્ણતા શોધી શકતા નથી, અથવા જેઓ આશા ગુમાવી ચૂક્યા છે, જેઓ નિરાશા અને કડવાશમાં જીવે છે અને જીવનમાં કોઈ આનંદ નથી, પ્રેમ નથી? આ, તે મને લાગે છે, વાસ્તવિક વિકલાંગતાઓ છે.

લાગણી સુવિચાર ગુજરાતી માં તમારા માટે સારા લાગણી સુવિચાર આજે જ મુલાકાત લો 

રાયસેન્ડ લાંબા સમય સુધી મારી સામે જોતો રહ્યો કે મેં તેનો સામનો કર્યો.

“તારા માનવીય હૃદયથી પ્રસન્ન થાઓ, ફેયર. જેઓને કંઈપણ લાગતું નથી તેમના પર દયા કરો.

એકમાત્ર પ્રેમ કે જેમાં હું ખરેખર માનું છું તે માતાનો તેના બાળકો માટેનો પ્રેમ છે. સુવિચાર નવા

ગુજરાતી ટેટસ ડાઉનલોડ કરવા માટે

મેં તેના પર ક્યારેય વાંધો લીધો નથી,” તેણે આગળ કહ્યું. “હારી જવું, એટલે કે. મેં હંમેશા વિચાર્યું હતું કે જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના હૃદયને જાણતો હોય તો તે ખરેખર ખોવાઈ શકે નહીં. પણ મને ડર છે કે હું તમારા વિશે જાણ્યા વિના ખોવાઈ જઈશ

સેર કરો લાગણી સુવિચાર અને આનંદ કરો 

Leave a Comment