પાવાગઢ, ઇતિહાસ, જોવાલાયક સ્થળો, મંદિર, ડુંગર ની ઊંચાઈ, ફોટા

પાવાગઢ મંદિર ના ફોટા

ગુજરાત, ભારતના આકર્ષક લેન્ડસ્કેપ્સની વચ્ચે વસેલું, પાવાગઢ સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને કુદરતી સૌંદર્યના પુરાવા તરીકે ઊભું છે જે આ પ્રદેશ પ્રદાન …

Read more